در زیر شما می‌توانید لینک RSS ایجاد کنید. لینک‌ها می‌توانند برای هر تعداد از انجمن‌ها ایجاد شوند. سپس شما یک لینک RSS برای درج در RSS خوان خود دارید. یک RSS خوان مانند SharpReader. RSS چیست؟

RSS آخرین موضوعات
انجمن برای تهیه RSS:
لطفاً انجمنی را از لیست انتخاب نمایید. از کلید CTRL برای انتخاب همزمان چند انجمن استفاده نمایید.
نسخه خوراک RSS:
لطفاً نسخه RSS ای را که قصد تولید آن را دارید مشخص نمایید.
 RSS 2.00 (پیش فرض)
 Atom 1.0
محدودیت:
تعداد موضوعات دانلود شده بصورت همزمان. بیش از 50 توصیه نمی‌شود.
موضوعات هم زمان


ارتباط با ما - انجمن علمی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز - بازگشت به بالا - بازگشت به محتوا - آرشیو - پیوند RSS